364 nowe biblioteki

Tworzenie bibliotek rozpoczęliśmy wiele lat temu w Brzegu, gdy okazało się, że w lokalnym szpitalu przydałaby się szafka z książkami dla najmłodszych pacjentów. Efekt zbiórki przeprowadzonej wśród mieszkańców miasta przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Kilkadziesiąt książeczek w bardzo szybkim czasie zamieniło się w kilka tysięcy tomów. Stwierdziliśmy zatem, że watro otworzyć podobne biblioteki w innych miejscach.

W latach 2012-2016 w kraju i za granicą stworzyliśmy 364 Zaczytane Biblioteki, które powstały na oddziałach szpitalnych, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, hospicjach, punktach krwiodawstwa, centach lokalnej aktywności, zakładach karnych i innych miejscach. Równolegle organizowaliśmy zbiórki książek, które trafiały następnie do naszych bibliotek. W 2016 roku Marek Kołkowski i Agnieszka Pawlak powołali do życia Fundację Zaczytani.org, która od tej pory kontynuuje powstałe wcześniej inicjatywy.

364 nowe biblioteki

Tworzenie bibliotek rozpoczęliśmy wiele lat temu w Brzegu, gdy okazało się, że w lokalnym szpitalu przydałaby się szafka z książkami dla najmłodszych pacjentów. Efekt zbiórki przeprowadzonej wśród mieszkańców miasta przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Kilkadziesiąt książeczek w bardzo szybkim czasie zamieniło się w kilka tysięcy tomów. Stwierdziliśmy zatem, że watro otworzyć podobne biblioteki w innych miejscach. Projekt rozrósł się i w 2016 roku przekształcił w akcję Zaczytani.org.

Do chwili obecnej udało się nam uruchomić 364 Zaczytane Biblioteki, które powstały na oddziałach szpitalnych, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, hospicjach, punktach krwiodawstwa, centach lokalnej aktywności, zakładach karnych i innych placówkach.

Każdego roku organizujemy ogólnopolską Wielką Zbiórkę Książek, dzięki czemu każdy może pomóc w naszej misji. Szkolimy też bajkoterapeutów i prowadzimy bajkoterapię w szpitalach oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych w trzynastu polskich miastach.

W ramach akcji Zaczytani.org stworzyliśmy też specjalne Zaczytane Ławki, które stanęły w przestrzeni miejskiej w celu promowania czytelnictwa wśród najmłodszych i nie tylko.

Nieustannie pracujemy nad kolejnymi akcjami i rozwijamy zakres naszego działania.

W ten właśnie sposób niewielka zbiórka książek przekształciła się w ogromny program, w ramach którego realizowany jest szereg działań związanych z czytelnictwem.