Ludzie i Instytucje, które dzielą się wiedzą, wspólnie badają, rozwiązują i realizują projekty z dziedziny Kultury, Edukacji, Sportu, Ekologii i Profilaktyki

Krystian Ławreniuk

Andrzej Wojtkowski

Przemek Kiełtyka

Ewa Krawczyk

Mariola Kasprzyk

Kamil Młodzianowski

Marek Kołkowski

Grzegorz Kapela

Joanna Milian

Ewa Kustra

Beata Zatoń-Kowalczyk

Tomasz Jarczok

Alicja Baran

Angelika Malinowska

Bogumiła Medyk

Grażyna Tesarowicz

Szymon Drexler

Anna Potocka

Aleksandra Chmiel-Karakuła

[php snippet=10]

Facebook