Fundacja Rozwój

ul. Sukiennice 2, pok. 405

49-300 Brzeg

fundacja@fundacjarozwoj.org