Stypendia

Wspieramy uzdolnioną młodzież. Nie przekazujemy im jednak gotówki, tylko opłacamy niezbędne szkolenia i inne przedmioty oraz usługi, które mogą im pomóc w rozwoju osobistym.

Jeśli chcesz zgłosić się do naszego programu, wypełnij formularz. Nasz zespół będzie się kontaktował z wybranymi kandydatami.

Formularz Zgłoszeniowy

Facebook